Akcja Katolicka:

 • jest urzędem, to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu, będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła,
 •  jest urzędem wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła,
 • podejmuje misję głszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa,
 • chrystianizuje każdą dziedziny życia,
 • tworzy wspólny front apostolskiego działania Kościoła,
 • buduje Kościoła - nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości,
 • podejmuje widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii,
 • pragnie przyczynić sie odrodzenia życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie,
 • kształtuje życie według zasad wiary,
 • pragnie przyczynić się do wzrostu i umacnienia wspólnoty chrześcijańskiej,
 • pogłębia wiedzę o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina,
 • to także apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej),
 • daje odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa,
 • jest szkołą życia społecznego.

SKŁAD ZARZĄDU PARAFIALNEGO ODDZIAŁU
AKCJI KATOLICKIEJ

PARAFIA "GWIAZDA MORZA" W SOPOCIE

Prezes Zarządu  - Andrzej Laskowski

Wiceprezes Zarządu - Roman Tandek

Sekretarz Zarządu - Danuta Laskowska

Skarbnik Zarządu - Tadeusz Korzybski

Członek Zarządu - Iwona Korzybska