1. Jutro w poniedziałek (25 marca br.), przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia 
i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. 
Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się jutro  podczas Mszy Świętej o godz. 18.30.

2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszej świątyni w piątki dla dzieci o godz. 17.00 a dla dorosłych i młodzieży o godz. 18.00. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.00.

3. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi Krzyżowej.

4. W poniedziałek rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla dzieci. Program rekolekcji wywieszony jest w gablocie.

5. Postarajmy się poważnie przyjąć w tym roku wezwanie Chrystusa, które usłyszeliśmy, gdy przyjmowaliśmy popiół na nasze głowy przy słowach : „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, i dlatego zaplanujmy sobie czas, by uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczną się za dwa tygodnie 7 kwietnia 2019 r. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw rekolekcyjnych wywieszony jest w gablocie informacyjnej.  

6. Zbliżająca się Czwarta Niedziela Wielkiego Postu (31 marca 2019 r.) nazywana jest niedzielą Lętare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla 
całej ludzkości.