W liturgii Kościoła:
w czwartek – św. Antoniego, opata, egipskiego pustelnika;
w sobotę– św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa przemyskiego, założyciela Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego;

2. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek (18 stycznia br.) rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę, a także udział w codziennej wieczornej Eucharystii.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie  pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 20). W Sopocie tradycyjnie nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się 23.01.2098 (środa) w Kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Parkowej  5 o  godz. 18.00.

3. Porządek kolędy w tym tygodniu: