1. W liturgii Kościoła:
w poniedziałek – św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, by jednym z przywódców powstania styczniowego  w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary;
we wtorek – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny:
w środę – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych;
w piątek – św. Andrzeja Dung-Lac’a i Towarzyszy, męczenników wietnamskich, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.

2. W nadchodzącą niedzielę, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość  Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej,

3. W nadchodząca niedzielę w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, nastąpi w polskich kościołach i kaplicach odnowienie ubiegłorocznego Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Tak jak przed rokiem na to wydarzenie przygotuje nas nowenna poprzedzająca odnowienie Aktu.

4. Zapraszamy dzisiaj chorych na Mszę św. o godz. 15.00 do kaplicy św. Wojciecha.

5. Gdańska Caritas podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczęła akcję, której celem jest przygotowanie „świątecznego niezbędnika” dla osoby ubogiej, bezdomnej. W latach ubiegłych były to własnoręcznie zrobione szaliki, uszyte poszewki na „jaśki” w tym roku zapraszamy wszystkich do przygotowania worka z podstawowymi kosmetykami. Jak mamy włączyć się do tej akcji charytatywnej pouczą nas karteczki wyłożne na stolikach pt. „Świąteczny niezbędnik“. Na stolikach znajdują się również karteczki zachęcające do konkretnych działań na rzecz potrzebujących.

6. Pan organista rozpoczyna od poniedziałku roznoszenie opłatków.

7. Klub Dyskusyjny przy naszej parafialnej Akcji Katolickiej zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek w kaplicy św. Wojciecha o godz. 18.00. Temat spotkanie: Brexit i co dalej? Unijne znaki czasu. Słowo wstępne wygłosi oraz poprowadzi dyskusję ks. prof. Adam Romejko.

8. W nadchodzącą niedzielę Akcja Katolicka będzie zbierać ofiarę do puszek. Zostanie ona przeznaczona na pomoc rodzinom potrzebującym oraz na dofinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej.

9. Zapraszamy w dalszym ciągu na katechezy neokatechumenalne we wtorki i czwartki o godz. 19.30.