1. W liturgii Kościoła:

  • w poniedziałek – św. Jozafata, biskupa połockiego obrządku wschodniego, zamęczonego za wierność unii z Rzymem.
  • we wtorek – świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaak i Krystyna (zm. 1003), pustelników, benedyktynów, pierwszych polskich męczenników.
  • w piątek  – św. Elżbiety Węgierskiej, księżnej, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.

2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę. 

3. Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.

4. We wtorek spotkanie Kręgu Biblijnego w plebanii o godz. 19.15.

5. Przypominamy, że katechezy neokatechuamenalne są w poniedziałki i w czwartki godz. 19.30