Duszpasterze

ks. Kazimierz Czerlonek - proboszcz

                                           św. 27.05.1973;  ust. 30.06.1991

ks. mgr Marian Kożyczkowski - wikariusz współpracownik

                                           św. 19.06.1999; ust. 01.09.2018

ks. prałat prof. dr hab. Antoni Misiaszek - rezydent

                                            św. 29.06.1962; rezydent od 01.09.2010