Sopot  28-12-2018

 

Działalność Akcji Katolickiej w roku 2018

Parafia “Gwiazda Morza” w Sopocie

 

Początki działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii

   We wrześniu 2018 roku  minęły dwadzieścia trzy lata od powołania do życia Akcji Katolickiej w naszej parafii. Reaktywowanie działalności Akcji Katolickiej w naszej ojczyźnie było wielkim życzeniem papieża Jana Pawła II. Akcja Katolicka w Archidiecezji Gdańskiej została powołana przez Metropolitę Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego dekretem wydanym w sierpniu 1995 roku. W ślad za dekretem ks. Proboszcz Kazimierz Czerlonek zaprosił w ostatnią niedzielę września 1995 roku pięć osób, którym powierzył misję utworzenia struktury parafialnej. Datę tą traktujemy jako początek działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii.

   Aktualnie nasz parafialny oddział liczy 15 członków i jedną osobę wspierającą. W ubiegłym roku do naszej wspólnoty należało 16 osób.


Udział POAK w życiu Kościoła parafialnego

    W każdą trzecią niedzielę miesiąca w naszym Domu Parafialnym odprawiana była msza św. dla osób chorych, samotnych, starszych i mniej sprawnych. Akcja Katolicka organizowała oprawę mszy świętej, spotkanie przy kawie oraz dowóz osób nie mogących samodzielnie dotrzeć na mszę.

   Już po raz 21. ksiądz proboszcz wraz z Akcją Katolicką, przy znacznym wsparciu  neokatechumenatu oraz innych wspólnot działających w naszej parafii, zorganizował festyn z okazji odpustu parafialnego, w którym uczestniczyło ponad 350 osób. Podczas festynu obsługiwaliśmy naszych gości w specjalnie urządzonej kawiarni, racząc ich wypiekami naszych parafian i parafianek, owocami, napojami, pieczonymi kiełbaskami.  Zorganizowano kącik porad prawnych. Porad udzielał prof. Jerzy Ciszewski. Neokatechumenat przygotował loterię fantową oraz stoisko z goframi. Był „Konfesjonał pod chmurką”, antykwariat, punkt medyczny dla parafian oczekujących porady zdrowotnej oraz przygotowano wiele atrakcji dla dzieci. Jak co roku festyn kończyło losowanie nagród specjalnych ufundowanych przez księdza proboszcza i Akcję Katolicką.  Cały dochód z festynu zasilił fundusz charytatywny Akcji Katolickiej .

   Akcja Katolicka kontynuowała działalność Klubu Dyskusyjnego. Na spotkaniach prezentowane były problemy z pogranicza filozofii, przyrody, etyki, moralności i historii Kościoła. Stawały się  one przyczynkiem do interesującej, rzeczowej dyskusji, ścierania się różnorodnych, często przeciwstawnych  poglądów. W roku 2018 odbyły się cztery takie spotkania, które poprowadzili:
min. Jarosław Sellin, ks. prof. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz prof. dr hab. Piotr Niwiński.

 

Działalność charytatywna         

   Dwadzieścia cztery rodziny z naszej parafii oraz parafii sąsiadujących było objętych stałą opieką charytatywną (łącznie około 60 osób). Akcja Katolicka prowadzi kartotekę rodzin, szczegółową dokumentację oraz przeprowadza wywiady w domach. Zauważamy, że z roku na rok maleje liczba rodzin korzystających z pomocy parafii - w zeszłym roku było to 25 rodzin (łącznie około 80 osób) natomiast dwa lata wcześniej 30 rodzin i około 100 osób.

    Wpływy Akcji Katolickiej wyniosły 17130  zł. Złożyły się na nie:

1.     Saldo początkowe               – 3 441 zł
2.     Ofiary do puszek Caritasu  – 4 980 zł
3.     Skarbonki wielkopostne     – 2 381 zł
4.     Dochód z festynu                – 3 700 zł
5.     Świece adwentowe             – 1 760 zł
6.     Składki członkowskie         –    320 zł
7.     Indywidualni darczyńcy     –    548 zł

    Pozyskane fundusze wydatkowano na:

1.     Paczki na Święta Wielkanocne             – 2 596 zł
2.     Paczki na Święta Bożego Narodzenia  – 2 491 zł
3.     Obiady szkolne                                     – 2 257 zł
4.     Pielgrzymka                                          – 1 250 zł
5.     Organizację wakacji dla dzieci             – 3 190 zł
6.     Pomoc charytatywna                             –    649 zł
7.     Dar dla sióstr Albertynek                      –    100 zł.
8.     Składka do DIAK                                  –    200 zł

   Po zbilansowaniu wszystkich wydatków i kosztów Akcja Katolicka kończy rok 2018 z dodatnim saldem wynoszącym   4 397 zł.

 

Działalność z dziećmi i młodzieżą

    Akcja Katolicka sfinansowała i przygotowała do wyjazdu dzieci i młodzież na wakacje letnie: dwoje dzieci do Warzenka, troje na Mazury, jedno w Tatry i jedna osoba wraz z wolontariuszem do Głogowa na turnus dla osób niepełnosprawnych.
   Czworo dzieci skorzystało z dofinansowania obiadów szkolnych.

    Akcja Katolicka prowadzi Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wolontariusze wzięli spontanicznie udział w akcji hospicjów „Pola nadziei”, zbierając ofiary do puszek i rozdając ulotki oraz żonkile .

 

Pielgrzymki

   W czerwcu zaprosiliśmy naszych parafian na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Zamartem. Uczestniczyło w niej ponad 40 osób. Opiekę duszpasterską sprawował ks. Nikos. Należy dodać, że kilkanaście osób na pielgrzymce przyjęło szkaplerz. Jak zwykle pielgrzymka była przeznaczona przede wszystkim dla osób starszych i mniej sprawnych.

 

Formacja Akcji Katolickiej

   Spotkania Akcji Katolickiej  mające charakter formacyjno-organizacyjny odbywały się raz w miesiącu w trzecie poniedziałki. W  spotkaniach uczestniczyło każdorazowo ponad  10 osób oraz  asystent kościelny, ksiądz proboszcz Kazimierz Czerlonek. Ponadto Akcja Katolicka wspólnie z Hospicjum Domowym w Sopocie uczestniczyła w jednodniowych spotkaniach formacyjnych - Dniach Skupienia u sióstr Terezjanek w Sopocie. Jak co roku jedno z takich spotkań  ( Dni Skupienia) miało charakter wyjazdowy - tym razem w Sobieszewie. W spotkaniach tych brał każdorazowo udział nasz ksiądz proboszcz, średnio 11 osób z Akcji Katolickiej, kilka osób z Hospicjum Domowego św. Faustyny w Sopocie. Jedno ze spotkań poprowadził ks. prof. Antoni Misiaszek.


Inne

  Próbujemy integrować działalność Akcji Katolickiej zapraszając jej członków z innych parafii - nie tylko sopockich - na spotkania Klubu Dyskusyjnego. Zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z parafii św. Andrzeja Boboli, św. Jerzego i naszej.

   Od początku naszego istnienia - września 1995 roku - prowadzimy kronikę naszej Akcji Katolickiej. Można znaleźć w niej opis wszystkich ważniejszych wydarzeń związanych z naszą działalnością, bogato ilustrowany materiałem zdjęciowym.
   W strukturze naszej Akcji Katolickiej działa Parafialny Zespół Caritas.
   Po ponad dwudziestu latach spotkań środowych podczas ferii zimowych i letnich zaprzestaliśmy tej formy naszej działalności. Przyczyną był brak zainteresowania ze strony parafian i ich dzieci uczestnictwem w tej formie spędzania wolnego czasu podczas wakacji.

Pożegnanie

Akcja Katolicka z wielkim smutkiem pożegnała  naszego przyjaciela,  profesora dr. hab. Jerzego Ciszewskiego. Profesor Ciszewski należał do naszej wspólnoty od ponad  trzech lat. W ramach  działalności prowadził nieodpłatnie "Kącik prawny". Porad prawnych udzielał również z zaprzyjaźnionymi osobami podczas festynów parafialnych.

Uwagi końcowe

Sytuację w naszym parafialnym oddziale należy uznać za stabilną. Można stwierdzić, że wypracowane metody działania sprawdzają się w praktyce. Nie możemy jednak podejmować prób rozwijania nowych form naszej działalności ze względu na ograniczenia personalne. Poważnym problemem jest pozyskanie nowych członków. Udaje nam się jedynie  utrzymywać dotychczasowy stan liczebny naszego oddziału AK.

                                                     

                                                                                                  Prezes POAK

                                                                                            dr Andrzej Laskowski