Historia

 Akcja Katolicka

Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Gwiazda Morza w Sopocie


Reaktywowanie działalności Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie było wielkim życzeniem papieża Jana Pawła II. Akcja Katolicka w Archidiecezji Gdańskiej została powołana przez metropolitę gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego dekretem wydanym  we wrześniu 1995 roku. W ślad za dekretem ks. proboszcz Kazimierz Czerlonek zaprosił w ostatnią niedzielę września 1995 roku pięć osób, którym powierzył misję utworzenia struktury parafialnej. Data ta jest traktowana przez nas jako początek istnienia Akcji Katolickiej w naszej parafii. Przez pierwsze dwa miesiące odbyło się kilka spotkań, których celem było zapoznanie się z historią  Akcji Katolickiej przed II wojną światową. Gorąco dyskutowano tematy służące poznaniu istoty działalności Akcji Katolickiej, określenia oczekiwań hierarchów, przede wszystkim zaś oczekiwań wspólnoty lokalnej.


Szczupłość miejsca nie pozwala w pełni przedstawić historię ponad dwudziestu lat naszej działalności. Trzeba jednak zapewnić, że jest ona w pełni udokumentowana, gdyż na samym początku podjęta została decyzja o prowadzeniu kroniki Akcji Katolickiej, która liczy już cztery tomy. Kronika zawiera bogaty materiał zdjęciowy i opis wszystkich  ważniejszych wydarzeń.

 

Pierwszym prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej został wybrany Andrzej Laskowski, pełniący tę funkcję z  nominacji księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Od roku 2007 funkcję tę objął Tadeusz Korzybski a od roku 2014 pełni ją ponownie Andrzej Laskowski. Skład wspólnoty początkowo mało stabilny zaczął się krystalizować po roku 1998. Do naszego  oddziału parafialnego aktualnie należy 17 osób, w zdecydowanej większości  wykazujących się znaczną aktywnością.


Do najważniejszych zadań realizowanych w sposób ciągły przez nasz parafialny oddział  należy z całą pewnością zaliczyć: 

 • działalność charytatywną –  przygotowanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych, całoroczną pomoc dla rodzin będących w trudnej sytuacji, organizacja spotkania opłatkowego i wieczerzy wigilijnej. W latach 2009-2014 przystąpiliśmy za pośrednictwem Caritasu w ramach PEAD (pomocy unijnej) do przekazywania darów żywnościowych rodzinom w trudnej sytuacji. Przekazaliśmy w ten sposób ponad 60 ton żywności, którą musieliśmy pobrać z magazynów Caritasu, przewieźć do Sopotu  i rozdać potrzebującym. Kilka rodzin wyposażyliśmy w sprzęt domowy i meble, jak również pomogliśmy w skomplikowanej sytuacji prawnej doprowadzając do likwidacji długów czy też wykupu mieszkania. Prowadzimy kartotekę rodzin wymagających pomocy i na bieżąco ją uaktualniamy przeprowadzając wywiady.
 • organizację wypoczynku dla dzieci podczas ferii – od samego początku organizujemy spotkania podczas ferii zimowych i tradycyjne już „spotkania środowe” podczas ferii letnich. Od kilku lat, aby działalność ta była bardziej efektywna, współpracujemy w tym zakresie z PTTK w Sopocie. Każdego roku pomagamy dzieciom i młodzieży z naszej parafii uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez diecezjalny Caritas. Są to głównie wyjazdy do Warzenka, obozy wędrowne i spływy,
 • organizację pielgrzymek – każdego roku organizowana jest przynajmniej jedna pielgrzymka przeznaczona przede wszystkim dla osób starszych i mniej sprawnych,
 • udział w życiu  parafii – angażujemy się w liturgię podczas ważnych świąt kościelnych, przygotowujemy w każdą trzecią niedzielę miesiąca  mszę św.  dla osób starszych, a od roku 2001 współorganizujemy festyn parafialny, w którym każdorazowo uczestniczy ponad 300 gości,
 • działalność Klubu Dyskusyjnego -  od roku 2014 działalność rozpoczął Klub Dyskusyjny, mający pełnić funkcję edukacyjną, informacyjną oraz będący miejscem wymiany poglądów,
 • Szkolne Koło Caritas - od roku 2011 prowadzimy założone przez nas Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na terenie szkoły organizujemy sprzedaż świec w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” i zniczy nagrobnych. Wolontariusze biorą każdego roku spontanicznie udział w akcji hospicjów „Pola Nadziei” zbierając ofiary do puszek i rozdając ulotki oraz żonkile.

Należy też pamiętać o licznych działaniach, które ze względu na swoją istotę lub też z innych powodów są wykonywane tylko doraźnie. Z całą pewnością należy zaliczyć do nich:

 • organizację wyjazdu młodzieży na spotkanie z Ojcem Świętym w Gnieźnie w roku 1997,
 • organizację w latach 1996-1997 spływu kajakowego oraz kilku kuligów dla dzieci i młodzieży z naszej parafii,
 • opracowanie na podstawie dostępnych dokumentów historii naszej parafii, przekazanej następnie wszystkim rodzinom podczas wizyty duszpasterskiej w 1996 roku, 
 • kilka spotkań z ludźmi znanymi ze świata kościoła i polityki – ks. Skorodecznym, ks. prof. Misiaszkiem, Ewą Sikorską-Trelą, Jackiem Rybickim, Janem Marią Jackowskim, 
 • przygotowanie ołtarza na Boże Ciało w roku 1997,
 • organizację transportu darów  TIREM dla rodziny ze wsi Buków, poszkodowanej podczas wielkiej powodzi w roku 1997. Rodzina ta została całkowicie wyposażona w meble, sprzęt  gospodarstwa domowego oraz ubrania,
 • organizację prelekcji prowadzonych w roku 1998 przez księdza Piotra Baranowskiego na temat encyklik i listów apostolskich papieża Jana Pawła II,
 • organizację w Warzenku w roku 1998 spotkania integracyjnego Akcji Katolickiej dla wszystkich parafialnych oddziałów z Sopotu,
 • organizację w roku 1999 Dni Skupienia w Krynicy Morskiej dla wszystkich  parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z Sopotu,
 • współorganizację pobytu w 1999 roku w naszej parafii około pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci z Żytomierza na Ukrainie,
 • organizację w latach  2000-2002 międzyparafialnych turniejów w koszykówce chłopców,
 • w roku 2002 byliśmy jednym z organizatorów spotkania muzyczno- poetyckiego “Jan Paweł II –świadek nadziei” , w ramach obchodów Dnia Papieskiego w naszym mieście,
 • do roku 2003 w każdy czwartek przez cały rok, z wyjątkiem okresu letniego, w punkcie “Samarytanka”  urządzonym przez Akcję Katolicką, służyliśmy potrzebującym poprzez rozdawnictwo odzieży, bielizny, pościeli, środków czystości, obuwia itp. Każdorazowo korzystało  z pomocy średnio 30 osób, bywały dni, że liczba ta przekraczała 40. W ciągu tygodnia zbieraliśmy i sortowaliśmy odzież oraz przygotowywaliśmy ją do wydania,
 • organizację pobytu w roku 2002 grupy  dzieci z Białorusi na terenie naszej parafii,
 • pomoc dla rodziny z miejscowości Wilków poszkodowanej podczas wielkiej powodzi w roku 2010. Nasz parafianin przewiózł swoim TIREM meble, sprzęt gospodarstwa domowego, ubrania. Ponadto w sklepie internetowym zostały wykonane zakupy takie jak pralka, lodówka, umeblowanie kuchni,
 • udział w akcji Caritasu „Tornister pełen uśmiechów”.  W latach 2011-2012 wyposażyliśmy odpowiednio 25. oraz  28. dzieci w pomoce szkolne. W latach 2013-2015 świadczyliśmy analogiczną pomoc, z której skorzystało kilkanaścioro dzieci, jednak już bez formalnej współpracy z Caritas.
 • organizację spotkania wspominkowego w 15 rocznicę śmierci ks. Kazimierza Kloskowskiego. W spotkaniu tym wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób, w tym kilku profesorów z UKSW będących przyjaciółmi księdza.

Od samego początku naszej działalności asystent parafialny, ks. Kazimierz Czerlonek  podjął ciężki trud pracy formacyjnej z naszą wspólnotą. Konieczność takiej pracy wynika nie tylko z lektury dokumentów papieskich, ale powinna być przede wszystkim skutkiem wewnętrznej potrzeby każdego członka Akcji Katolickiej.   W tym celu uczestniczymy w jeden z poniedziałków  każdego miesiąca w spotkaniu formacyjnym, na którym omawiane są również istotne sprawy bieżące dotyczące naszej działalności. Osiem razy w roku, przeważnie w trzecią sobotę miesiąca,  organizujemy Dzień Skupienia - ostatnio w naszym Domu Parafialnym. Ponadto przynajmniej raz w roku uczestniczymy w weekendowych Dniach Skupienia. Bywaliśmy w Krynicy Morskiej, Trąbkach Wielkich, Warzenku, Jastrzębiej Górze,  Sobieszewie oraz w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze. W spotkaniach tych biorą również udział od ośmiu lat członkowie Hospicjum Domowego św. siostry Faustyny w Sopocie.

Prezes POAK

dr Andrzej Laskowski