Klub Dyskusyjny

Współczesny świat naznaczony jest kryzysem wartości w konsekwencji ci, który wychowani zostali w przywiązaniu do tradycyjnych wartości czują się niekiedy zagubieni.

Dzieje się tak z powodu niezwykle szybko zachodzących zmian na wielu płaszczyznach naszego życia: kulturowego, obyczajowego, technicznego, technologicznego itp. Trudno jest dzisiaj się wypowiadać po stronie wartości katolickich,  gdyż media w ogromnej większości odgrywają wyjątkowo destrukcyjną rolę wpajając przekonanie, że ten, kto stoi po stronie tradycyjnych wartości jest człowiekiem niedzisiejszym, z brakami w wykształceniu, wręcz śmiesznym. Można w tej sytuacji poczuć się niepewnym, osamotnionym, tracącym poczucie tego co jest dobre a co złe.

Akcja Katolicka po dyskusji z naszym księdzem proboszczem doszła do przekonania, że nie można dalej stać z boku, przyglądając się obojętnie nieżyczliwej propagandzie. Trzeba wykazać się pozytywną aktywnością, z godnością i merytorycznie argumentując swoje stanowisko w ważnych kwestiach dotyczących życia współczesnego człowieka. Dlatego postanowiliśmy powołać do życia Klub Dyskusyjny przy Akcji Katolickiej, jako miejsce spotkań, rzeczowej dyskusji, ścierania się poglądów. 

Działalność Klubu Dyskusyjnego ma charakter otwarty. Na spotkania zapraszamy wszystkich chętnych.

Oto omawiane tematy podczas spotkań z Klubu Dyskusyjnego