Krąg Biblijny

  • Zapraszam na spotkanie w plebanii 11 marca br.  (poniedziałek) o godz. 19.15.
    Spotkanie poprowadzi ks. Piotr Przyborek - redaktor naczelny Galilei.
  • Przypominam Krąg Biblijny ma spotkania w II i IV poniedziałek miesiąca. Następne spotkanie odbędzie się 25 marca br.