Krąg Biblijny

  • Przypominam Krąg Biblijny ma spotkania w II i IV poniedziałek miesiąca. 
  • Najbliższe spotkanie w poniedziałek o godz. 19.25