Akcja Katolicka i wspólnoty neokatechumenalne przygotowały posiłek dla gości