_IGP5263 kopia

Zabytkowy sztandar Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z datą 1912 rok. (w czasie komunizmu był przechowywany w parafii).