Klauzura informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że administratorem danych osobowych parafian z racji posługi sakramentalnej i administracji Cmentarza Katolickiego jest parafia Gwiazda Morza, której proboszczem jest ks. Kazimierz Czerlonek. Dane osobowe przechowywane przez parafie wynikają z racji posługi duszpasterskiej i administracji cmentarza. Wszystkim korzystającym z posługi duszpasterskiej i administracji cmentarza przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem. Wszystkim użyczajacym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.