1. Niedziela Palmowa rozpoczyna liturgiczny czas Wielkiego Tygodnia, podczas którego Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

2. W Wielki Czwartek w naszej katedrze Metropolita Gdański wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chory.

3. W Wielki Czwartek zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa – o godz. 18.30, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem do godz. 24.00.

4. W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu okazja do adoracji Najśw. Sakramentu  w ciemnicy od godz. 8.00. W Wielki Piątek i Sobotę o godz. 8.00 będziemy celebrować brewiarzową Godzinę Czytań i Jutrzni (teksty będą przygotowane). O godz. 18.30 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem Krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim do 24.00. Przypominamy w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

5. W Wielką Sobotę adoracja Najśw. Sakramentu przy grobie Pana Jezusa od godz. 8.00 rano. Błogosławieństwo pokarmów od godz. 10.00 do 16.00 co godzinę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi za dzieło odkupienia. 

6. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kaplicą. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię paschalną dopełni w niedzielny poranek o godz. 6.00 radosna procesja rezurekcyjna. Na liturgię przynosimy ze sobą świece.

7. W Wielkanoc Msze św. będą o godz 6.00; 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00. W drugi dzień świąt Msze św. będą  o godz. 7.30; 9.30; 11.00; 12.30 i 18.00.

8. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Wspólnotowo będziemy modlić się zawsze po wieczornej liturgii.

9. Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. Tradycyjnie spowiadać będziemy w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę po liturgii wieczornej aż do ostatniego penitenta.

10. W czasie Triduum Paschalnego można uzyskać odpust zupełny przy spełnieniu nastepujących warunków: w Wielki Czwartek przez pobożne odmówienie przed Najświętszym Sakramentem znanej pieśni Przed  tak wielkim Sakramentem…, w Wielki Piątek przez pobożny udział w adoracji Krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej, w Wigilię Paschalną przez odnowienie przyrzeczenia chrzcielnego według jakiejkolwiek prawnie zatwierdzonej formuły.

11. Akcja Katolicka przy naszej parafii będzie wdzięczny za wsparcie w zaopatrzeniu naszych najbiedniejszych poprzez dar żywności. W tym roku ze zrozumiałych względów dary prosimy przynosić do biura na plebanii 
do środy włącznie.