Duszpasterze

ks. Kazimierz Czerlonek - proboszcz

                                           św. 27.05.1973;  ust. 30.06.1991

ks. mgr Łukasz Mordka - wikariusz współpracownik

                                            św. 12.06.2010; ust. 09.12.2015

ks. prałat prof. dr hab. Antoni Misiaszek - rezydent

                                            św. 29.06.1962; rezydent od 01.09.2010