Galilea

Ukazał się wielkopostny numer czasopisma „Galilea”. Bieżące wydanie zostało poświęcone tematowi pustyni. Przyglądamy się wędrówce Izraelitów do ziemi obiecanej, towarzyszymy Eliaszowi, który przebywał na pustyni i piszemy o zmaga-niach pustelników. Podobnie jak i w poprzednich numerach nie brakuje też i tym ra-zem artykułów o psychologii, archeologii oraz sztuce kulinarnej.

Zachęcając do nabycia Galilei życzymy owocnej lektury!


Szczegóły dotyczące czasopisma i zamówień: 

ks. Piotr Przyborek, kontakt@szkolabiblijna.gda.pl

tel. 507 923 209